İZMIR'DE SAğLıK çALışANLARı DIPLOMALARıNı çöPE ATTı: "HIçBIR MESLEK GRUBU, HEKIM Dışı çALışANLAR, DIğER çALışANLAR DIYE TABIR EDILEMEZ"

© T24 İzmir'de sağlık çalışanları diplomalarını çöpe attı: "Hiçbir meslek grubu, hekim dışı çalışanlar, diğer çalışanlar diye tabir edilemez" "Sağlık Bakanlığı'nın yanlış söylemlerine karşı buradayız. ‘Hekim ve diğerleri’ diyorlar" İzmir'de Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası'na bağlı sağlık çalışanları, sadece hekimlerle sınırlı t...

Source: